Sklep internetowy

 1. Informacje o firmie

  Sklep internetowy działający pod adresem wakeparkwroclaw.com prowadzony jest przez firmę Adam Chrabąszcz Seventyone z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Osiedlowej 31a, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski Wrocławia pod numerem ewidencyjnym 211985, NIP PL-894-277-10-03, REGON 021338783, e-mail: wake@wakeparkwroclaw.com oraz hello@seventyone.pl zwanej dalej Sklepem.

 2. Ochrona danych osobowych

  Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu wakeparkwroclaw.com stanowią niezbędne minimum do wdrożenia procesu rezerwacji i sprzedaży miejsc i karnetów na wyciągu do Wakeboardu i są wykorzystywane wyłącznie w celu:

  • realizacji umowy
  • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep – jeśli Klient wyrazi na to zgodę.

  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania – na stronie Sklepu. Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 3. Ceny

  Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN). Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 4. Produkty i zamówienia

  Sklep oferuje Klientowi udostępnienie wyciągu do wakeboardu wraz z zamówionym osprzętem oraz opieką instruktorską na czas określony w cenniku.

  Klient poprzez sklep internetowy może:

  • - zamówić wyciąg do wakeboardu na czas określony w zamówieniu
  • - zamówić dodatkowy osprzęt do wakeboardu
  • - zamówić opiekę instruktora
  • - zamówić karnet na wielokrotną rezerwację czasu na wyciągu

  Podane wyżej usługi są opisane w cenniku.

  Złożenie zamówienia jest możliwe jedynie po zalogowaniu się na swoje konto.

  Zamówienie można zrealizować poprzez wybór odpowiedniego terminu w zakładce Rezerwacje wyciągu lub poprzez wybór karnetu z menu Karnety.

  Płatności za zamówienia są realizowane za pomocą platformy PayNow

  Nieopłacone zamówienia są usuwane w terminie do 30 minut.

  Karnet jest ważny jedynie w sezonie, w którym został zakupiony. Informacja o sezonie jest widoczna na karnecie.

 5. Rezygnacja z zamówienia

  Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia najpóźniej do 24h przed planowanym rozpoczęciem korzystania z zarezerwowanego wyciągu. W przypadku rezygnacji z zamówienia, równowartość zamówienia jest zwracana Klientowi na imienny karnet. W indywidualnych przypadkach realizujemy zwrot w postaci przelewu na wskazane konto, w takim przypadku prosimy o email na wake@wakeparkwroclaw.com.


Regulamin korzystania z wakeparku

 1. Wakepark jest otwarty od 1 czerwca do 4 września oraz w ciepłe weekendy maja i września - informacje na www.wakeparkwroclaw.com i Facebook.
 2. Godziny otwarcia wyciągów czerwiec-sierpień - godz. 10:00-20:00; maj, wrzesień - informacje na stronie www oraz Facebook.
 3. Opłata za wyciąg zawiera korzystanie z kapoka wypornościowego oraz kasku - wyposażenia niezbędnego do pływania na wyciągu. Pływanie z pełnym zabezpieczeniem: w kasku, kamizelce wypornościowej jest obowiązkowe.
 4. Opłata za wyciąg uprawnia do wejścia na pomost na czas 1 godziny zegarowej.
 5. Pływanie rozpoczyna i kończy się o pełnej godzinie zegarowej.
 6. Kupując bilet na wyciąg bez wyłączności wyrażasz zgodę na współdzielenie go z innymi użytkownikami.
 7. Gwarancję indywidualnego używania wyciągu daje tylko wynajęcie go na wyłączność.
 8. Wyciąg obsługuje na wodzie, w tym samym czasie, tylko jedną osobę.
 9. Maksymalna ilość rezerwacji w czasie każdej godziny zegarowej wynosi 4.
 10. Na pomost wpuszczane jest do 4 osób, z tym że 1 osoba pływa na wyciągu, a pozostałe osoby oczekują na swoją kolej.
 11. Maksymalny czas spędzony na wodzie przez jedną osobę wynosi 15 minut.
 12. Rezerwacje przyjmujemy przez telefon oraz internetowo przez www.wakeparkwroclaw.com.
 13. Strona www.wakeparkwroclaw.com pozwala również na sprawdzenie aktualnej liczby wolnych miejsc na wyciągu.
 14. Gdy są wolne miejsca, można skorzystać z wyciągu bez wcześniejszej rezerwacji. Rezerwacja taka jest możliwa w recepcji najwcześniej na 1 godzinę przed pływaniem.
 15. Wypożyczając deskę, piankę lub korzystając z instruktora każda osoba płaci osobno, nawet jeśli współdzieli to z innymi klientami.
 16. Prosimy o przychodzenie minimum 15 minut przed rozpoczęciem pływania. Jest to czas niezbędny do przygotowania się, tzn. dokonania płatności, rejestracji, otrzymania opaski na rękę, wypożyczenia sprzętu, przebrania się, przymierzenia kasku i kamizelki ratunkowej.
 17. Urządzenia w obrębie Wakeparku przeznaczone są wyłącznie do użytkowania przez osoby pływające na wakeboardzie.
 18. Użytkownicy korzystają z Wakeparku wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 19. Z jednej przeszkody może korzystać w tym samym czasie tylko jedna osoba.
 20. Pływanie i użytkowanie wyciągów i przeszków w Wakeparku pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabronione.
 21. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą korzystać z Wakeparku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.
 22. Chodzenie po przeszkodach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z urządzeń jest zabronione i grozi kalectwem lub śmiercią.
 23. Pływanie na wakeboardzie jest sportem ekstremalnie niebezpiecznym, przestrzeganie powyższych zasad nie eliminuje w całości ryzyka urazów.
 24. Ryzyko związane z amatorskim jak i wyczynowym korzystaniem z Wakeparku oraz z ewentualnymi wypadkami ponosi sam pływający, w związku z czym producent urządzeń i właściciel terenu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z niezgodnego z niniejszym regulaminem użytkowaniem Wakeparku, jako związane z ryzykiem sportowym.
 25. Do wjeżdzania na przeszkody można używać wyłącznie specjalnych desek z wypożyczalni lub własnych desek. Standardowe deski wypożyczone na Wakeparku nie służą do wjeżdzania na przeszkody.
 26. Podstawowe zasady bezpiecznego i sprawnego korzystania z Wakeparku:
  • zanim przystąpisz do pływania zwróć szczególną uwagę na znakowanie i ostrzeżenia,
  • potraktuj pierwszy przejazd jako rozgrzewkę, która pozwoli Ci zaznajomić sięz terenem,
  • nie skacz na oślep,
  • bądź świadomy swoich ograniczeń i pływaj adekwatnie do poziomu swoich umiejętności,
  • szanuj teren i pozostałych uczestników,
  • czekaj na swoją kolej i start, nie wymuszaj pierwszeństwa,
  • dostosuj się do poleceń i porad osób sterujących wyciągiem,
  • po zakończeniu przejazdu wychodząc staraj się nie blokować następnych uczestników czekających na swój przejazd,
 27. Obsługa Wakeparku zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi i usunięcia osób nie przestrzegających przepisów.
 28. Zabrania się korzystania z Wakeparku następującym osobom:
  • kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki, itp.),
  • z chorobami układu ruchowego,
  • z wadami serca,
  • chorym na epilepsję,
  • kobietom w ciąży
 29. Każdy użytkownik powinien przestrzegać Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1. 1240)
 30. Korzystając z Wakeparku składam OŚWIADCZENIE:
  Oświadczam,ze zostałem pouczony o zasadach bezpieczeństwa, a także zapoznałem się z regulaminem Wakeparku i w pełni go akceptuję. Na teren Wakeparku wchodzę na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Polityka Prywatności

Zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. 133, poz. 833/1997) wszystkie dane osobowe wprowadzane podczas zakupów w sklepie internetowym wakeparkwroclaw.com są bezpiecznie przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji transakcji.

Administratorem Państwa danych osobowych, po zarejestrowaniu w serwisie jest Adam Chrabąszcz Seventyone z siedzibą we Wrocławiu (54-614), przy ul. Osiedlowej 31a. Podanie danych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w poniższych celach:

 • prawidłowego wykonania umowy – przez wykonanie umowy rozumie się utrzymywanie Konta w Serwisie i/lub umożliwienie złożenia Zamówień. W tym celu Administrator będzie przetwarzać dane przez cały czas w którym Klient będzie posiadać Konto. W przypadku Klientów Administratora zawierających umowę sprzedaży poprzez wykonanie umowy rozumie się wykonanie zawartej umowy sprzedaży.
 • jeśli Klient/Użytkownik wyraził na to zgodę – Administrator przetwarza dane osobowe również w celach marketingowych – dzięki temu Klient/Użytkownik otrzymuje na przekazany adres e-mail i/lub numer kontaktowy informacje o promocjach i realizowanych przez Administratora akcjach marketingowych;
 • spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa – niektóre dane osobowe Klienta/Użytkownika Administrator zobowiązany jest przechowywać w celach wynikających z ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych – w tym celu niezbędne dane związane ze zrealizowanymi zamówieniami przechowywać będziemy przez 5 lat od końca roku w którym zamówienie zostało zrealizowane, a w razie wszczęcia przez odpowiednie organy postępowania lub kontroli – do czasu ich zakończenia.

Dane przekazane w celu wykonania umowy (założenia Konta i realizacji Zamówień) są przekazane dobrowolnie. Administrator może przekazywać dane osobowe jedynie następującym odbiorcom: podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu rachunkowości i księgowości, usługi informatyczne, usługi związane z wysyłką i dostarczeniem zakupionego towaru, usługi prawne. Podane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności. W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej. Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


Cookies - Ciasteczka

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać. Można usunąć wszystkie pliki cookie zamieszczone na swoim komputerze, a w większości przeglądarek wybrać ustawienie, które uniemożliwia instalowanie tych plików. W takim przypadku może się okazać konieczne dostosowanie niektórych preferencji przy każdej wizycie na danej stronie, a część opcji i usług może być niedostępna.