1. Wakepark jest otwarty od 1 czerwca do 4 września oraz w ciepłe weekendy maja i września - informacje na www.wakeparkwroclaw.com i Facebook.
 2. Godziny otwarcia wyciągów czerwiec-sierpień - godz. 9:00-20:00; maj, wrzesień - informacje na stronie www oraz Facebook.
 3. Opłata za wyciąg zawiera korzystanie z kapoka wypornościowego oraz kasku - wyposażenia niezbędnego do pływania na wyciągu. Pływanie z pełnym zabezpieczeniem: w kasku, kamizelce wypornościowej jest obowiązkowe.
 4. Opłata za wyciąg uprawnia do wejścia na pomost na czas 1 godziny zegarowej.
 5. Pływanie rozpoczyna i kończy się o pełnej godzinie zegarowej.
 6. Kupując bilet na wyciąg bez wyłączności wyrażasz zgodę na współdzielenie go z innymi użytkownikami.
 7. Gwarancję indywidualnego używania wyciągu daje tylko wynajęcie go na wyłączność.
 8. Wyciąg obsługuje na wodzie, w tym samym czasie, tylko jedną osobę.
 9. Maksymalna ilość rezerwacji w czasie każdej godziny zegarowej wynosi 4.
 10. Na pomost wpuszczane jest do 4 osób, z tym że 1 osoba pływa na wyciągu, a pozostałe osoby oczekują na swoją kolej.
 11. Maksymalny czas spędzony na wodzie przez jedną osobę wynosi 15 minut.
 12. Rezerwacje przyjmujemy przez telefon oraz internetowo przez www.wakeparkwroclaw.com.
 13. Strona www.wakeparkwroclaw.com pozwala również na sprawdzenie aktualnej liczby wolnych miejsc na wyciągu.
 14. Gdy są wolne miejsca, można skorzystać z wyciągu bez wcześniejszej rezerwacji. Rezerwacja taka jest możliwa w recepcji najwcześniej na 1 godzinę przed pływaniem.
 15. Wypożyczając deskę, piankę lub korzystając z instruktora każda osoba płaci osobno, nawet jeśli współdzieli to z innymi klientami.
 16. Prosimy o przychodzenie minimum 15 minut przed rozpoczęciem pływania. Jest to czas niezbędny do przygotowania się, tzn. dokonania płatności, rejestracji, otrzymania opaski na rękę, wypożyczenia sprzętu, przebrania się, przymierzenia kasku i kamizelki ratunkowej.
 17. Urządzenia w obrębie Wakeparku przeznaczone są wyłącznie do użytkowania przez osoby pływające na wakeboardzie.
 18. Użytkownicy korzystają z Wakeparku wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 19. Z jednej przeszkody może korzystać w tym samym czasie tylko jedna osoba.
 20. Pływanie i użytkowanie wyciągów i przeszków w Wakeparku pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabronione.
 21. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą korzystać z Wakeparku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.
 22. Chodzenie po przeszkodach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z urządzeń jest zabronione i grozi kalectwem lub śmiercią.
 23. Pływanie na wakeboardzie jest sportem ekstremalnie niebezpiecznym, przestrzeganie powyższych zasad nie eliminuje w całości ryzyka urazów.
 24. Ryzyko związane z amatorskim jak i wyczynowym korzystaniem z Wakeparku oraz z ewentualnymi wypadkami ponosi sam pływający, w związku z czym producent urządzeń i właściciel terenu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu, wynikłe z niezgodnego z niniejszym regulaminem użytkowaniem Wakeparku, jako związane z ryzykiem sportowym.
 25. Do wjeżdzania na przeszkody można używać wyłącznie specjalnych desek z wypożyczalni lub własnych desek. Standardowe deski wypożyczone na Wakeparku nie służą do wjeżdzania na przeszkody.
 26. Podstawowe zasady bezpiecznego i sprawnego korzystania z Wakeparku:
  • zanim przystąpisz do pływania zwróć szczególną uwagę na znakowanie i ostrzeżenia,
  • potraktuj pierwszy przejazd jako rozgrzewkę, która pozwoli Ci zaznajomić sięz terenem,
  • nie skacz na oślep,
  • bądź świadomy swoich ograniczeń i pływaj adekwatnie do poziomu swoich umiejętności,
  • szanuj teren i pozostałych uczestników,
  • czekaj na swoją kolej i start, nie wymuszaj pierwszeństwa,
  • dostosuj się do poleceń i porad osób sterujących wyciągiem,
  • po zakończeniu przejazdu wychodząc staraj się nie blokować następnych uczestników czekających na swój przejazd,
 27. Obsługa Wakeparku zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi i usunięcia osób nie przestrzegających przepisów.
 28. Zabrania się korzystania z Wakeparku następującym osobom:
  • kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki, itp.),
  • z chorobami układu ruchowego,
  • z wadami serca,
  • chorym na epilepsję,
  • kobietom w ciąży
 29. Każdy użytkownik powinien przestrzegać Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1. 1240)
 30. Korzystając z Wakeparku składam OŚWIADCZENIE:
  Oświadczam,ze zsotałem pouczony o zasadach bezpieczeństwa, a także zapoznałem się z regulaminem Wakeparku i w pełni go akceptuję. Na teren Wakeparku wchodzę na własne ryzyko i odpowiedzialność.